به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، اجرای خدمات الکترونیکی بیمه‌ها در سطح مراکز درمانی یکی از موضوعاتی به‌شمار می‌رود که سال‌های سال مطرح است و سازمان بیمه سلامت این طرح را به صورت کلی در سطح مراکز درمانی دولتی و خصوصی عملیاتی کرده، به طوریکه مدیرکل بیمه سلامت مازندران از اجرای کامل این طرح در استان خبر داده اما در تامین اجتماعی هنوز این طرح تکمیل نشده است.

در همین ارتباط گفت‌وگوی کردیم با محمد خورشیدی مدیر تامین درمان تامین اجتماعی مازندران با اعلام اینکه این آمادگی در سازمان ما برای ارائه خدمات الکترونیک به بیمه شدگان وجود دارد، گفت: بحث دفترچه‌ها کاغذی در مراکز درمانی به این دلیل پابرچاست که اگر بنا به هر دلیل افراد نتوانستند خدمات الکترونیک دریافت کنند، دچار زحمت نشوند.

خورشیدی یادآور شد: ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان تامین اجتماعی هنوز در مراکز درمانی دولتی و خصوصی الزام‌آور نشده است.

وی با اعلام اینکه به زودی بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ارائه خدمات با دفترچه‌های کاغذی قطع می‌شود، گفت: این موضوع در دستور مدیران کشوری قرار دارد و به دلیل کرونا تعویق افتاده است.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی مازندران در پاسخ به این سوال که چرا در مراکز درمانی دولتی خدمات دولت الکترونیک به صورت یک بام و دو هوا انجام می‌شود، افزود: این موضوع نیاز به هماهنگی‌ها در بالادست است به عنوان نمونه برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مراکز درمانی با برنامه‌های تامین اجتماعی لینک شود، سامانه‌ها که باید تعریف شود به همدیگر متصل شوند و این برنامه‌ریزی‌ها هنوز کامل انجام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دفترچه‌های کاغذی همچنان سرجای خودش قرار دارد، بیان کرد: اولویت ما خدمات الکترونیک است اگر افرادی بنا به هر دلیل نتوانستند به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند، می‌توانند با دفترچه‌های کاغذی خدمات دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که تعدادی از کارکنان خدمات درمانی تامین اجتماعی نسبت به پرداختی‌ها حقوق و مزایا گلایه دارند، شما تا چه اندازه این گلایه‌ها را مورد تایید قرار می‌دهید، پاسخ داد: تجمع انجام شده در ساری مقابل تامین اجتماعی استان بوده به همین دلیل بنده خیلی در جریان نیستم.

خورشیدی اضافه کرد: مزایای پرداختی به کارکنان درمانی تامین اجتماعی با سایر ارگان‌ها و نهادها به صورت سرجمع تقریبا تفاوتی ندارد به دلیل اینکه سازمان مزایا را  به صورت ارزیابی عملکرد و جداگانه پرداخت می‌کند، ممکن است سوء تفاهمی ایجاد کند.

وی در پایان گفت: مزایا پرداختی به کارکنان درمانی خدمات درمانی تامین اجتماعی در سرجمع تفاوت چندانی ندارد.