به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، جلسه شورای عالی آموزش و پرورش استان مازندران و تجلیل از مدیران پویش همکلاسی مهربان با حضور استاندار برگزار شد.