به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، حسن خیریانپور در کارگروه گندم , ارد و نان استان در محل سالن شماره یک استانداری بر رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در نانوائیها تأکید و اظهارداشت: ضرورت ایجاب می نماید برای ارتقاء کیفیت نان و رعایت ساعت کار و جلوگیری از تعطیلی خودسرانه , نسبت به تشدید بازرسی ها و برخورد جدی و قاطع با تخلفات احتمالی اقدام گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۱ هزار تن ذخیره گندم برای استان مازندران داریم ,تصریح کرد: در حال حاضر ماهانه ۳۹ هزار تن گندم در استان مصرف می شود که مجموعا میزان یارانه پرداختی دولت در بخش آرد و نان استان مازندران سالانه مبلغ حدود ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان برآورد می گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ادامه داد:  این امر ضرورت نظارت دقیق تر و مطلوب تر و جدی تر را بر نانوائیها و کارخانجات آرد اجتناب ناپذیر می نماید . لذا ضرورت دارد فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط در این خصوص به نحو شایسته ورود و اقدام نمایند.