به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری،با استناد مصوبه هیأت مدیره شرکت طرح و توسعه آینده پویا و هیأت مدیره چوب و کاغذ مازندران  جلالی معاون امور مجامع و شرکت‌های طرح و توسعه آینده پویا به‌عنوان سرپرست موقت شرکت چوب و کاغذ مازندران معرفی شد.

در این جلسه ضمن تأکید بر افزایش تولید،حفظ اشتغال و ارتقا بهره وری و افزایش شفافیت و پاسخگویی و حل مشکلات موجود از خدمات علی‌اکبر صفریان در مدت مسئولیت مدیریت این کارخانه تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

پیگیری مطالبات چوب و کاغذ مازندران از سازمان جنگل‌ها، مراتع و  آبخیزداری و تلاش برای الزام وزارت آموزش و پرورش برای خرید کاغذ از این کارخانه از برنامه‌های در دست اقدام صفریان در دوره مدیریتی وی بوده است.