به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، همه شهروندان عزیز ساروی شاهد تلاشهای شبانه روزی پرسنل خدمات شهری درتامین نظافت شهروندان بوده وهمواره ازاین عزیزان حق شناسی کردند.

 

متاسفانه بعضی ازافراد با تهیه تصاویر زمان دپوی زباله دربعضی ازمناطق قبل از ان که پرسنل شهرداری اقدام به حمل ان کنند درفضای مجازی به عنوان سهل انگاری مطرح می کنند که این کم لطفی وظلم بزرگ درحق کارگران است زیرا کارگران بعداز دپوی زباله اقدام به حمل آن می کنند.

 

بعضی ازافراد همواره فقط به دنبال تخریب عملکردشهرداری هستند حتی خدمات کارگران زحمت کش خدمات شهری را نادیده میگیرند اما شهروندان عزیزساروی همواره حق شناسی می کنند.

 

یکی ازکارهای خوب مهندس جوادطالبی رسیدگی به حق وحقوق کارگران می باشد وتاکید نمودند حقوق انها باید به موقع پرداخت شود وتلاشهای خوبی جهت حل مشکل بیمه کلیه پرسنل شهرداری بخصوص کارگران خدمات شهری داشته اند