به گزارش آژانس رفاه عمومی از تهران، طی حکمی از سوی سردار رعیت فرد رئیس سازمان بسیج کارگری کشور و سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج کشور حسین فسایی به عنوان فرمانده بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور منصوب شد.

این حکم توسط عبدالملکی وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی به وی داده شد.