به گزارش رفاه عمومی از بابل ،این مسابقات که در سالن شهدای روستای بیشه سر بابل برگزار شد.در مجموع تیمی شهرستان ساری با کسب ۳۴ امتیاز اول و شهرستان های بابل و آمل به ترتیب دوم و سوم شدند.