به گزارش ارسالی سید مهدی پیروان به آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، باحضور قهرمانان جهان ،المپیک و پیشکسوتان ورزشی، سومین روز درگذشت مرحوم محمود امیرخانلو در مسجد علویان گلوگاه برگزارشد.

 

 

دراین مراسم که اصغر بذری، اکبر بذری، یحیی مردانی، عزیز واگذاری، سلمان قادری، غلام نوری زاده، شربتی و بسیاری ازقهرمانان استان های مازندران وگلستان حضور داشتند، شعبان وفایی نژاد کارشناس کشتی کشورمان با انتقاد شدید از بی توجهی مسئولین به پیشکسوتان، اظهار داشت: متاسفانه پیشکسوتان کشتی مازندران همیشه مظلوم واقع شدند.

 

 

شعبان وفایی نژاد دررابطه با مظلومیت رمضان خدر هم خاطر نشان کرد: او هم در دوران قهرمانی ، عرصه داوری، مربیگری و دوران پیشکسوتی و حتی بعد از مرگش مظلوم واقع شده است.

 

 

گفتنی است وفایی نژاد از پهلوان امیرخانلو به عنوان پهلوانی زحمتکش و خوشنام درکشتی کشورمان یادکرد.