به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، جواد طالبی مدیر کارکشته ساروی از زمانی که مسئولیت شهرداری را ازسوی شورای اسلامی شهر ساری پذیرفت، منشأ خدمات ارزشمندی بوده است.

 

وی در اولین گام به نیروهای شهرداری بها داد و با شجاعت جلوی تخلفات را گرفته؛ هر پیمانکاری که تخلّف داشته از چرخش گردش کارهای شهرداری خارج کرده است.

 

در نگاهی دیگر واگذاری بعضی ازپروژه ها به بسیج سازندگی همچون پروژه زباله سوزحکایت ازسلامت کارشهردار مرکز مازندران دارد؛ امیدواریم اعضای شورای شهر از شهردار  موفق شهر ساری حمایت کنند.

 

شایسته است ازنماینده مقام رهبری که ازشهردار ساری حمایت کرده اند، قدردانی کنیم؛ از استاندار استان مازندران انتظارمی رود که از شهردار ساری جواد طالبی حمایت کنند.

 

آقای استاندار چون از دستگاه وزارت اطلاعات بوده به خوبی از پرونده تخلفات شهرداری ها و شورای های شهرها باخبر است و به خوبی میداند شرایط کنونی شهرداری ها چگونه است و اجازه نمی دهد بعضی از افراد بخواهند سوء استفاده داشته باشند.

 

قابل توجه است که ما داریم ازبداخلاقی بعضی از مدیران گزارش می دهیم و این مسئله ارتباطی به افرادی که عملکرد خوبی داشته اند، ندارند؛ کسانی که معترض هستند مردم آنها را می شناسند و تمایلی ندارند که افراد متخلّف که پرونده های سنگینی دارند تصمیم گیر وتصمیم ساز شهرداری ها باشند.

 

شعبان وفایی نژاد / کارشناس مسائل شهری