به گزارش رفاه عمومی از مازندران ، مهرداد فولاد در جمع خبرنگاران، با اشاره به سطح زیرکشت پائیزه ۱۳ هزار هکتاری محصولات کشاورزی شهرستان آمل، گفت: کشاورزان آملی ۵۵۰ هکتار اراضی زراعی خود را همه ساله بعد از برداشت برنج به کشت کاهو اختصاص می دهند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: پیش بینی می شود با عملکرد ۳۵ تن در هکتار و تولید ۱۹ هزار و ۲۵۰ تن کاهو، هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال درآمد نصیب کشاورزان آملی شود.

وی با بیان اینکه در آمد حاصل از فروش کاهو کمک مهمی به اقتصاد بهره بردار خانواده روستایی کرده و موجب اشتغال زایی می شود، گفت: ارزش ریالی و بازار مناسب فروش در ایام عید در این شهرستان و استان تهران و کیفیت و کمیت در آمد حاصل از فروش کاهو، سهم بسزایی در اقتصاد خانوار دارد.