به گزارش رفاه عمومی ، روز سه شنبه ۱۷ اسفند سرهنگ کاظم غفارپور مسوول تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه کربلا به همراه صفی نیا مسوول قهرمانی ورزش بسیج از سازمان بسیج ورزشکاران استان مازندران بازدید و با سرهنگ اسلامی ملاقات کردند

در این دیدار دوستانه دو طرف بر انجام فعالیت های مشترک و همکاری های مداوم تاکید و در راستای اهداف بسیج در ورزش برای سال آینده برنامه ریزی کردند .

برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی با محوریت شهدای شاخص ورزش و همچنین استفاده از تمام ظرفیت های ورزش بسیج برای استفاده قهرمانان و همکاری با اداره کل ورزش تاکید شد .در ادامه همچنین در خصوص عضویت بسیج در مجامع انتخاباتی هیت های استانی و نحوه گزینش افراد صالح برای ریاست هیت های ورزش هم فکری و تبادل نظر گردید و در پایان برای اجرای برنامه فرهنگی و تجلیل از خانواده شهدا به مناسبت روز شهید برنامه ریزی لازم صورت گرفت