به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، با حضور اصغری رئیس ستاد عتبات عالیات استان مازندران در دفتر محققی،مدیر امور شعب بانک رفاه مازندران سند افتخار مشارکت در ساخت صحن مبارک حضرت فاطمه (س) به نام کارکنان بانک رفاه کارگران این استان به ایشان اهداء شد.