به گزارش رفاه عمومی ، در راستای ارتقاء سطح جودوی استان مازندران، جلسه مشترکی بین هیئت جودو استان و ورزش بسیج استان باحضور دکتر حامی رئیس هیئت جودوی استان ،سرهنگ غفارپور مسئول تربیت بدنی سپاه استان مهندس آذری رئیس هیئت جودو بسیج استان ، استاد صفی نیا مدیر قهرمانی و امور هیات های ورزش بسیج استان وآقای اسدی دبیر هیئت جودوی استان در تربیت بدنی سپاه  برگزار   شد.
دکتر حامی ریاست محترم هیبت جودوی استان بیان داشته اند که  حمایت‌های لازم از جودوکاران بسیجی درهرسطحی جزو اولویت های اول هیئت جودوی استان خواهد بود. ایشان تاکید کردند که انتظار داریم  سیر مراحل ارتقای کمربند و ثبت مشخصات جودوکاران بسیجی در سامانه حتما انجام شود.ایشان یادآورشدند که ما آمادگی داریم کلاسهای دفاع شخصی ویژه برای بسیجیان استان را با شرایط خاص برگزارنموده،همچنین سالنهای ورزشی سپاه نیز جهت برگزاری مسابقات دفاع شخصی وجودو بصورت مشترک مورد بهره برداری قرارگیرد

سرهنگ غفارپور مسول تربیت بدنی سپاه استان نیز اعلام کردند  ورزش بسیج و سپاه استان از رشته جودو که یکی از رشته های پر کاربرد در نیروهای مسلح می باشد حمایت خواهدکرد ، حمایتهای تجهیزاتی و معنوی برای برگزاری دوره های مربیگری ، مسابقات مشترک ، کلاس های آموزشی  مشترک از اولویت‌های ورزش بسیج استان دراین حوزه خواهد بود.

 

مهندس آذری رئیس هیئت جودوی بسیج استان نیز یادآور شدند که ما قطعاً نیاز به همکاری و تعامل دوجانبه جهت رشد و ارتقای جلوی استان خواهیم داریم و انتظار داریم هیئت جودوی استان نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.
در پایان جلسات توافق شد که به زودی تفاهم نامه لازم جهت همکاری دو جانبه از سوی هر دو هیئت منعقد گردد.