به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، مراسم تجلیل از محمد حسین محمدیان و جعفر یگانه با سخنرانی شعبان وفایی نژاد اسدالله رصای و حسن رنگرز سید علی خدایی با شرکت مسوولان کشور واستان فرماندهی نیروی انتظامی مازندران در ساری برگزار شد.