به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، با حق شناسی از زحمات حسین مرتضوی مدیر باتجربه و کارکشته در خانواده بزرگ رسانه های مازندران، باخبرشدیم شروین وطنی از نیروهای اخلاق مدار و خلاق در روابط عمومی، رسانه و تبلیغات، به عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری ساری منصوب شد.

 

شایسته میدانیم که به بهانه این انتصاب، از زحمات مدیرانی چون محمدحسن محمدی کیادهی، عبدالله علیزاده، راحله حاجیان، عبدی، حشمت زاد، محمدنژاد، زعفری، رستمعلی، رضازاده، باسره، کیاسری، دریایی، شیخ عباس محمودی، مرحوم مجیدی، خوش قیافه و همه کسانی که سالیان سال مسئولیت روابط عمومی شهرداری ساری را عهده دار بودند قدردانی نمائیم.

 

 

در این گزارش نیز فرصت را غنیمت شمرده و برای شروین وطنی در مسئولیت پیش رو آرزوی موفقیت داشته باشم و امیدواریم وی بتواند تعامل گسترده تری با اصحاب رسانه در بخش های مختلف داشته باشد.

 

باید توجه داشته باشیم اکثر قریب به اتفاق مدیرانی که در این گزارش یادشان گرامی داشته شد، درشهرداری ساری خدمات ارزشمندی داشتند عده ای از جایگاه روابط عمومی شهرداری ساری درحد فرماندار و شهردار شهرهای مازندران هم منصوب شدند که این مهم نشانگر جایگاه رفیع روابط عمومی و اهمیت نقش آفرینی موثر مدیران در این بخش برای ارتقاء جایگاه اداری و ستادی است.

 

شعبان وفایی نژاد کارشناس رسانه ای رفاه اجتماعی