به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، بنا بر دعوت علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی سلمان قادری رئیس سابق هیت کشتی جویبار ونایب رئیس هیات کشتی مازندران ازتاسیسات وتجهیزات فدراسیون کشتی دیدارکردندکه بارئیس فدراسیون کشتی هم با سلمان قادری مذاکراتی داشته است.

 

گفته می شود در آینده بسیار نزدیک شاهدحضور رسمی حاج سلمان قادری به عنوان رئیس هیات خواهیم بود.

 

باید توجه داشت در دوران مسولیت اصغرثمربخش، سلمان قادری و غلام نوری زاده کشتی مازندران روزهای طلایی خودرا سپری میکرد.

 

شعبان وفایی نژاد کارشناس کشتی مازندران