به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، باتوجه به تلاشهای ارزشمند مهندس جواد طالبی شهردار مرکز مازندران دراجرای پروژه های عمرانی و جلب رضایت شهروندان ساروی، شاهد همکاری بسیارخوب مردم با شهرداری و حمایت استاندار، فرماندار، نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی هستیم.

 

در این تحلیل باید توجه داشت عملکرد طالبی در کنار اقدامات عمرانی، در بخش هایی چون بهبود وضعیت عملکردی مرکز بهداشت کارشهرداری، اجرای کارهای فرهنگی در حسینیه ها و مساجد و مناسبات اداری اجتماعی با مسئولان سطوح مختلف و پاسخگویی عملیاتی به نیازهای شهروندان از جمله های مشخصه های مدیریتی شهردار کارآمد شهر ساری است.

 

 

 

جواد طالبی در مراحل تکمیلی اتمام پروژه های سطح شهر بخصوص پروژه زباله سوز، استمرار اجرای پروژه آسفالت معابر، احداث کانال، نصب جدول، نصب کانیو، زیرسازی ها و ایجاد مرکز فرهنگی اجتماعی خانه محله و همچنین اجرای پروژه ها در منطقه جنوب شهر نیز کارنامه قابل قبولی داشته که این موارد نشانگر نگاه عمیق شهردار مرکز مازندران به توسعه خدمات در تمامی بخش ها است.

 

برپایه همین تحلیل خبری هرگاه در حمایت از عملکرد موفق شهرداری ساری با مدیریت جواد طالبی گزارشی به رشته تحریر درآمده، بلافاصله تعدادی از افرادکه در دوران مدیران گذشته صاحب قدرت و منافع مالی بودند و امروز دستانشان در غارت به بیت المال شهرداری قطع شده همواره ساز مخالفت با موضع حمایتی این رسانه و رسانه های همسو می زنند.

 

قابل توجه است سالیان گذشته همواره در ایام عید شاهد تحصّن کارگران و پیمانکاران و درگیری درشهرداری بوده ایم اما در دوران مدیریت جواد طالبی، ارامش و امنیت در شهرداری حاکم شده که این دستاورد نشانگر مدیریت با درایت وی و انسجام تیم مدیریتی شهرداری در تعامل سازنده و دوسویه با شهروندان و ذی نفعان است.

 

شعبان وفایی نژاد / کارشناس مدیریت شهری