به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، سلمان قادری گفت: ۵۰ درصد از فعالیت های ما آغاز شده است به طور یقین به همت پهلوان رضا یزدانی در لیگ برتر تیمداری خواهیم کرد.

 

وی افزود: همه کشتی جویبار در وحدت کامل برای توجه به جوانان و نوجوانان و کسب افتخارات برتر رشته کشتی است.

 

در همین ارتباط شعبان وفایی نژاد کارشناس کشتی مازندران خاطر نشان کرد: به دنبال حضور دوباره سلمان قادری در مسئولیت کشتی جویبار، شاهد وحدت و همدلی در کشتی این شهرستان هستیم و با انتصاب مجدد وی، خانواده کشتی جویبار استقبال گسترده ای از این رخداد داشته اند.

 

وفایی نژاد یادآور شد: سلمان قادری به دنبال تثبت آقایی کشتی جویبار در کشور می باشد ضمن اینکه از کشتی مازندران نیز حمایت خواهد کرد.