ساری-خبرگزاری رفاه اجتماعی-

 

فلاح که ازتمامی رده های کارشناسی و مدیریتی را تجربه نموده بود و به جهت بنیه قوی علمی و سالها تجربه تدریس در دانشگاهها در دوران کوتاه تصدی سرپرستی که از اواخر اسفندسال گذشته تا کنون را شامل میگردید با تعمیق هم افزایی با سایر نیرو‌های مجموعه وارتقای توانمندی‌های همه جانبه و نیز تقویت گوهر درونی آنها که اتحادو همدلی برای رسیدن به حس خدمت بی منت به جامعه و توسعه سازمانی است را رقم زد.

تحریریه موسسه فرهنگی هنری مطبوعاتی آفاق دانش ضمن عرض تشکر از مقامات عالیه استانی و ستادی علی الخصوص مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی و استاندار محترم مازندران به جهت این انتصاب شایسته مراتب تبریک صمیمانه خودرا به این مدیر جهادی و خدوم اعلام می دارد.
انشاا…آنچه در قلم تقدیر الهی خیرو نیک است همواره برشما نوشته و ثبت گردد.