به گزارش رفاه عمومی از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، “بهبود عملیات پایا گروهی”، “افزایش تعداد رکوردهای قابل نمایش در صورت‌حساب از ۳۰۰ به ۴۰۰ رکورد” و “بهبود پیغام‌های نمایش داده شده به کاربران”، از جمله بهبودهای اعمال شده در نسخه جدید (نسخه ۷٫۴٫۰) سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران است.