به گزارش رفاه عمومی ، محمد جلال در مورد مدیریت هوشمند یارانه آرد در استان تهران اظهار داشت: این طرح از امروز در استان تهران آغاز شده است، اما هیچ تغییری در سمت تقاضای مردم و همچنین قیمت نان ایجاد نمی‌شود. یعنی نه در قیمت و نه در مقدار خرید نان هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و محدودیتی وجود ندارد و فقط به نانوایی‌ها آموزش داده می‌شود که چگونه از کارتخوان‌های جدید استفاده کنند.

وی افزود: مشتری در زمان خرید نان، مبلغ را وارد نمی‌کند، بلکه فقط تعداد نان و نوع نان که در نانوایی از پیش تعریف شده است را وارد می‌کند. به عنوان مثال اگر از نانوایی سنگکی خرید کند، مثلا تعداد ۳ عدد نان را وارد می‌کند که با قیمت قبلی همان ۳ هزار تومان که در مجموع ۹ هزار تومان می‌شود و با کشیدن کارت در دستگاه کارتخوان هوشمند همان مبلغ از حساب وی کسر می‌شود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد:‌ هیچ تغییری در سمت مردم از نظر قیمت و تعداد نان ایجاد نمی‌شود، فقط برای نانوا در هر شب ۱۵ درصد از عملیات فروش را به عنوان یارانه دریافت می‌کند. مثلاً اگر نانوا ۱۰۰ عدد نان ۳ هزار تومانی فروخته باشد در پایان شب ۱۵درصد این مبلغ یعنی ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه دریافت خواهد کرد.

جلال گفت:‌ عملکرد نانوایی‌ها مبتنی بر فروش تعداد نان برمبنای کارتخوان هوشمند است و همچنین سهمیه آرد یارانه‌ای که به نانوا تعلق می‌گیرد، نیز براساس عملکرد تولید و فروش تعداد نان محاسبه می‌شود.

وی افزود: پرداخت ۱۵درصد از قیمت فروش نان برای نانوا به خاطر جبران افزایش هزینه دستمزد، اجاره‌ها و سایر هزینه‌های جانبی است.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی  تأکید کرد: کارتخوان‌های هوشمند جدید از امروز در نانوایی‌های استان تهران نصب می‌شود و امیدوارم ظرف یک ماه آینده این کارتخوان‌ها در اکثر نانوایی‌های کشور نصب شود.

به گفته جلال، با نصب کارتخوان‌های هوشمند دیگر نانوا نمی‌تواند مبلغ مازاد به ازای نان از مردم دریافت کند و این جلوی گرانفروشی نان را هم می‌گیرد.

وی افزود: نصب کارتخوان‌های جدید از امروز شروع شده و بستگی به زیرساخت‌های فراهم شده با سرعت جلو می‌رود و البته در مناطق روستایی سرعت کمتری نسبت به شهرها خواهد داشت، اما مردم در این زمینه هیچ نگرانی نداشته باشند، چون تغییری در قیمت و مقدار نان برای آنها ایجاد نمی‌شود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار داشت: نصب کارتخوان‌ها توسط بانک عامل به صورت رایگان انجام می‌شود و کارتخوان‌های موجود هم برای زمانی است که کارتخوان‌های هوشمند از دسترس خارج باشد، بنابراین نانوا نباید هزینه‌ای برای کارتخوان پرداخت کند، فقط تعهدی می‌دهد و قراردادی امضا می‌کند با بانک عامل که این کارتخوان‌‌ها در نانوایی او نصب می‌شود و به صورت امانت از آن استفاده می‌کند.

جلال گفت: پیش‌بینی می‌کنیم نصب کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها تا یک ماه آینده در سراسر کشور به حدی برسد که اکثر نانوایی‌ها به کارتخوان‌های هوشمند مجهز شوند.

وی همچنین در مورد اینکه با اجرای آزمایشی طرح مدیریت هوشمند یارانه نان در استان زنجان چه نتایجی به دست آمد، گفت: براساس داده‌های این طرح اکثر نانوایی‌ها عملکرد درستی داشتند و براساس  عملکرد تولید نان و فروش به مردم آرد دریافت می‌کردند، البته برخی نانوایی‌ها هم آرد دریافتی را در سایر قالب‌ها غیر از تولید نان عرضه می‌کردند که با این طرح هوشمند از آن کارها جلوگیری می‌شود.

به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد (مهیا) در کشور آغاز شده است و پیش‌بینی می‌کنیم، ظرف یک ماه اکثر نانوایی‌ها به این کارتخوان‌ها مجهز شوند.

جلال در مورد اینکه اگر برخی افراد بخواهند به بهانه این طرح گرانفروشی کنند باید چه کار کرد، بیان داشت: در این کارتخوان‌ها مردم فقط تعداد نان را وارد می‌کنند و قیمت به صورت پیش‌فرض وجود دارد. به عنوان مثال اگر قیمت هر نان سنگک ۳ هزار تومان باشد وقتی عدد ۳ برای خرید نان را وارد کنید خود به خود ۹ هزار تومان از حساب مشتری کم می‌‌شود.

وی در پایان تأکید کرد:‌با اجرای طرح مدیریت هوشمد عملکرد نانوایی‌ها شفاف می‌شود و مردم می‌توانند تخلفات احتمالی را گزارش دهند، اما تأکید می‌کنم هیچ تفاوتی در سمت مردم از نظر قیمت و تعداد نان ایجاد نمی‌شود./فارس