یادداشت مدیرکل تامین اجتماعی مازندران به مناسبت هفته تامین اجتماعی

رفاه عمومی-

آرامش و آسایش از مهم‌ترین نیازهای انسان است که در دنیای پیچیده امروز، دارای اهمیتی ویژه است. رفاه، تامین و حمایت‌های اجتماعی، از دیروز مورد توجه نهادها و سازمان‌ها دولتی بوده است؛ چنان که تحقق آن‌ها کیفیت زندگی شهروندان هر جامعه‌ای را ارتقا می‌دهد
درجوامع توسعه یافته واژه های رفاه و تامین اجتماعی ،لغاتی همراه و توامان بوده که یاداور سیاست هایی مدون در توانمندسازی احادجامعه به سمت یک زندگی بارعایت کرامت انسانی و عزت نفس هستند و اینها همه از مختصات یک حکمرانی خوب می باشند.
واژه هاي “رفاه” و “تامين ” به خصوص با پسوند “اجتماعي” لغاتی مولود تحولات مدرن هستند و به خاطر همين ويژگي ،پيچيدگيهاي مناسبات اجتماعي مدرن در تفسير و تاويل آنها راه جسته است .
سیاستگذاری در راستای ایجاد یک جامعه رشد یافته و رفع محرومیت از زوایای مختلفی مانند فرهنگی صنعتی اجتماعی و.. از اهم برنامه های حاکمیت است و مدعیان مسئولیت ازجمله رهبران وروسای جمهور دراین جوامع درارائه برنامه های خود به شاخص هایی مانند ایجاد اشتغال پایدار وحمایت ازنیروی مولد ، توسعه درمان و….اشاره میکنند

یکی از دستاوردهای تامین اجتماعی اجتماعی این است که جامعه به سمت حفظ کرامت و شرافت انسانی در ارائه خدمات حرکت میکند وبرخلاف نظام های صرف حمایتی ، بهترین نوع خدمات که براساس پرداخت حق بیمه بوده نه براساس مساعدت حاکمیت را ارائه مینمایدو مبین زیرساخت یک جامعه تولیدمحور و برنامه داراست نه یک جامعه روزمره و بی برنامه

بدیهی است تامين اجتماعي زير مجموعه اي از نظام جامع رفاه اجتماعي است که تحقق ابعاد مختلفی از رفاه جامعه را باکارکردهای خودرقم می زند و بدون طراحی همچون افقی ،قطعا رضایتمندی جامعه و نهایتا حکمرانی مطلوب مردم رقم نخواهدخورد.
از دلایل مهم اثبات این ادعا نیز میتوان به نقش تامین اجتماعی در حراسـت و صیانـت از نیـروی انسـانی اشاره کرد . سـازمان تأمین اجتماعـی نیـز براسـاس ایـن ماموریت ملـزم به مباحـث مربوط بـه تأمین شـرایط مناسـب اجتماعی بـرای نیروی انسـانی و اعمال حمایتهـای اجتماعی لازم در دوران نیازمنـدی و سـالمندی نیروها اسـت.

بایک بررسی سطحی پی می بریم . سـازمان تأمین اجتماعـی خصوصا در سالهای اخیردر درمسیر اجرای راهبردهای خودونیل به تحقق امنیت اجتماعی و توسـعه پایداراقدامات ارزنده ای را اعمال نموده اسـت و گام بلنند دیجیتالی نمودن خدمات را با طرح ۳۰۷۰ برداشته است تاضمن سهولت خدمت رسانی در کاهش هزینه های مخاطبان و کمک به حفظ محیط زیست پیشگام باشد.
ضمن اینکه با توجه به میزان بالای عملیات حوزه درمان تامین اجتماعی در گسترش فرهنگ سلامت و توسعه خدمات درمانی به یاری دولت شتافته است.

خوشبختانه تدووین سیاستهای کلی تامین اجتماعی ضمن مشخص نمودن مسیر سند بالادستی ارزشمندی برای تحقق یک نظام ایده آل در این مقوله بوده و دولت سیزدهم عزم راسخی برای رسیدن به این چشم انداز دارد ،نیز البته تارسیدن به آرمان سازمان تامین اجتماعی فاصله زیادی مانده است ودراین راه تدوین نظریات منسجم و گفتمان سازی در مقوله تامین اجتماعی بر مبنای سیاستگذاری اقتصادی دانش محور موجب میگردد تا این نهاد خدمت رسان خودکفا وبدون نیاز دولت بتواند اقشار مختلف کشور خصوصا بخش مولد را به سمت زندگی سالم و باعزت سوق دهد.و صعود به قله موفقیت یعنی یک نظام جامع تامین اجتماعی که تامین کننده رفاه اجتماعی باشد درگروه درک عمیق وشناسایی وابستگی وارتباط تنگاتنگ وجود نهاد توانمند تامین اجتماعی و برقراری یک جامعه رفاه محور ازسوی همه دلسوزان ،متخصصان ،نخبگان درمعرفی این پیوند و همچنین تعامل منطقی با صاحبان قدرت ، نهادهای قانونگذار و شرکای اجتماعی خواهدبود.

حسن فلاح
مدیرکل تامین اجتماعی مازندران