به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی  مازندران، سید محمود حسینی پور در نشست صمیمی با مدیران اداره کل تامین اجتماعی استان با عنوان اینکه تامین معیشت و حمایت از افراد در دوران ناتوانی، بیماری، بیکاری و بازنشستگی از اصول مهم نظام اسلامی و دولت مردمی و مورد تاکید در آیات و روایات است، خاطرنشان کرد : سازمان تامین اجتماعی باید بسمت نظام کارآمد عدالت بنیان و برگرفته از الگوی اسلامی ایرانی برای رفاه حال مردم برود و بخشی از مردمی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند با شعار پوشش همگانی باید تحت پوشش قرار بگیرند.

نماینده عالی دولت در استان، با بیان این که دولت مردمی در راستای سیاست مردمی سازی امور، کشور را به دست مردم   اداره می کند و تامین اجتماعی نیز صندوقی با منابع مخاطبان آن است  افزود: تامین اجتماعی توانمند، اقشار قدرتمند را در استان در پی دارد.

استاندار حرکت به سوی حل مساله در تامین اجتماعی را یک راهبرد اساسی دانست.

شایان ذکراست دراین نشست استاندار مازندران از همکاران استان تقدیرو تشکر نمود .