وی رفزود: ؛تامین اجتماعی پویامهم ترین شاخص سطح رفاه اجتماعی جوامع توسعه یافته است و هم اکنون تامین اجتماعی به مساله ای بسیارحائز اهمیت ،استراتژیک و راهبردی در تمامی جوامع مورد بررسی و برنامه ریزی قرارمیگیرد .

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز با تبریک هفته تامین اجتماعی و دهه ولایت و امامت، اظهار کرد: از جمعیت حدود ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار نفری مازندران بیش از ۶۰ درصد مردم استان تحت پوشش این بیمه هستند.

حسن فلاح   افزود: ۴۶ واحد سازمانی در سطح استان مشغول خدمت رسانی به جامعه هدف هستند و از لحاظ گسترش پوشش بیمه ای رتبه هشتم و از لحاظ تعداد مستمری بگیران رتبه نهم کشور هستیم.

فلاح جمع بیمه شدگان اصلی را در استان حدود ۶۷۳ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد:جمع بیمه شده اصلی و تبعی در سطح استان بیش از یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر است.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران  بیان کرد: حدود ۱۰۲ هزار کارگاه فعال در استان است و از این لحاظ رتبه سوم را در سطح کشور داریم.

فلاح درخاتمه اظهارداشت:هفته تأمین‌اجتماعی در هر سال، فرصتی ارزشمند برای یادآوری دوباره ضرورت تقویت هرچه بیشتر و کارآمدسازی حمایت‌های اجتماعی از تلاشگران اصلی حوزه تولید و انگیزه بخشیدن به کارآفرینان و کارگران برای استمرار تلاش در مسیر خودکفایی و بالندگی اقتصاد ملی است و برای توسعه خدمات به این  اقشار مولد به حمایت دولت که  امری اساسی است نیازمندیم.