به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی و به نقل از  روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی مازندران دکترسیدمحمودحسینی پور ، استاندارمازندران  نحوه خدمت رسانی کارکنان  واحدهای مختلف   شعبه یک تامین اجتماعی شهرستان ساری را بررسی و مشاهده نموده و  در این بازدید مسوولان و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعبه  دیدگاه‌ها و نظرات خود را پیرامون مسائل کاری و مشکلات بیان کردند.

حسینی پور ،کارکنان تامین اجتماعی را نیروهای توانمند و ظرفیت های ارزشمندی دانست که همت خودرا درمسیر کسب رضایتمندی مخاطبان بکارمیگیرند.

استاندارمازندران در بخشی از سخنان خود گفت:خوشبختانه امر حجاب و عفاف کارکنان تامین اجتماعی  وضعیت  بسیارخوبی داشته و نیروهای تلاشگرو توانمندی در این سازمان مشاهده نمودیم.