به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، کارشناس امور شوراها و شهرداری ها با ارزیابی تصمیم استاندار مازندران نسبت به معرفی حمید رضا مرادی به عنوان سرپرست شهرداری ساری، اظهار داشت: متأسفانه در حدود یک دهه اخیر سایه سنگینی از اختلاسات و سوء استفاده های بی حد و حصر مالی در شهرداری ساری حاکم بوده و حضور مدیران فاسد که علیرغم ادعای خادم بودن، تیشه به ریشه سرمایه های این شهر زده اند، عامل اصلی پیدایش بحرانی وصف نشدنی در این نهاد مردمی بوده که امیدواریم مسیر اصلاح امور با رویکردهای سازنده و قابل انجام در دستور کار تیم جدید مدیریتی قرار بگیرد.

 

شعبان وفایی نژاد ضمن تشکر از تمامی مدیران پاک دست و متعهدی که در این بهبوهه چالش برانگیز شهرداری ساری، پای کار بوده و اجازه ندادند بیش از این سرمایه های عمومی شهر به یغما برده شود، گفت: سهم بسیار شاخصی را باید در تحقق این مهم برای امثال لطف الله کریمی، مرتضی بربسته و سید عباس راد معاونین فعلی شهرداری در نظر گرفت و ازحمید رضا مرادی که به تازگی به سمت سرپرستی جدید شهرداری منصوب شده انتظار می رود بتواند با رویکردی شجاعانه ریشه انواع فساد در بین بعضی از مدیران شهرداری ساری را خشک و سبب احیای اعتماد از دست رفته شهروندان با شهرداری شود.

 

وفایی نژاد با اشاره به اینکه مرادی باید شهرداری را از باندهای کثیف جریان های سیاسی در انتخابات پیش رو جدا کند، تصریح کرد: بدون تعارف اکثر افرادی که طی سالیان اخیر با زد و بند در مسند قدرت و مسئولیت های مختلف قرار گرفته اند و هم اکنون نیز در حال ایجاد تنش، توطئه و بداخلاقی در میان کارکنان دستگاه و همچنین با وابستگان خود در افکار عمومی در حال ایجاد شیطنت و دلسر کردن شهروندان نسبت به شهرداری می باشند، برخورد قاطعانه داشته باشد.

 

این کارشناس صاحب نظر با تأکید بر نقش مستقیم سرپرست شهرداری در بازیابی اقتدار این دستگاه اجرایی، یادآور شد: اولاً تمرکز بر روی توان داخلی شهرداری در تمامی سطوح باید هنجار بی بدیل مرادی بوده و موضوع مهم برای ایشان باید در محور ایجاد یک ارتباط مطلوب با کارکنان در سطوح مختلف متمرکز باشد چرا که ایجاد انگیزه و خودباوری در بین نیروها می تواند اهداف وی را با بازدهی بهتری همراه سازد.

 

شعبان وفایی نژاد تصریح کرد: کاهش بروکراسی های اداری دست و پاگیر در روند ارائه خدمات شهرداری به مردم از دیرباز به تناوب در این دستگاه وجود داشته اما به نظر می رسد ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب و تسهیل در روند اداری پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی می تواند ضمن کاهش زمان اجرا، از هدر روی انرژی های انسانی و تشکیلاتی جلوگیری کند.

 

وی با تأکید بر اینکه ابتدایی ترین و مهم ترین اقدام حمید رضا مرادی باید در تامین معیشت کارگران زحمتکش شهرداری باشد، خاطر نشان ساخت: هرچند ایشان در اعلام مواضع خود نسبت به این موضوع اشاره داشته اما قطعاً اقدامات کاربردی و اثرگذار در رفع نیازهای کارکنان باید در ۲ بُعد مادی و معنوی پیگیری شود و حفظ آبرو و احترام به این قشر زحمتکش باید سرلوحه امور قرار بگیرد.

 

شعبان وفایی نژاد مدعی شد: پاکسازی اساسی چالش های گذشته مالی شهرداری می تواند از مرادی یک مدیر مدبّر و سازنده بسازد؛ وی باید بداند جهت تحقّق این اقدامات نباید ذره ای واهمه از سیاه نمایی ها و جوسازی ها علیه خودش به دل راه بدهد و مطمئن باشد اگر با صداقت و شرافت به شهر ساری خدمت نماید، شهروندان ساروی از او حمایت خواهند کرد.

 

این کارشناس مدیریت شهری در پایان گفت: مسائل دیگری نیز در خصوص ایجاد پویایی لازم فعالیت های شهرداری ساری وجود دارد که در آینده نسبت به آن موشکافی لازم انجام شده و بسیار صریح تر ارزیابی خواهد شد.