به گزارش آژانس رفاه عمومی از تهران به نقل از فارس، با توجه به اهمیت این موضوع و فشارهای اقتصادی  این سوژه پیش از این هم توسط مردم در «سامانه فارس من» خبرگزاری فارس مطرح شده بود  و بدین وسیله مردم انتظار خود را از مسئولان برای کنترل قیمت های لجام گسیخته و لحظه‌ای که کنترلی در مورد آن وجود ندارد،  مطرح کرده بودند.

در این رابطه کامران کارگر، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسانات نرخ ارز در قیمت تمام شده برخی کالا گفت: با وضع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران بیش از قبل تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مواد اولیه تولید برخی از کالا از طریق واردات تامین می‌شود، بیان داشت: قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز بستگی به قیمت ارز دارد، لذا افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام شده این کالاها به صورت مستقیم تاثیرگذار است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و برنامه ریزی وزارت صمت با تاکید بر اینکه گرانی با گران فروشی دو  مضوع  جدا از یکدیگر است و با یکدیگر متفاوت است، بیان داشت: بخشی  از آنچه که مردم آن را گرانی عنوان می‌کنند، در اصل ناشی از افزایش قیمت‌ها است و گران فروشی نیست.

کارگر اظهار داشت: گرانی تحت تاثیر شاخص های کلان و خرد اقتصادی است و تغییرات قیمت کالاها نیز در چارچوب ضوابط اصولی است، بنابراین نباید این دو مقوله را یکی دانست و باید بین آن تمایز قائل شد.

وی با تاکید بر اینکه گران فروشی تخلف است و قطعا نهادهای ناظر از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  با آن برخورد می کنند، گفت: قطعا نهادهای ناظر دیگر از تعزیرات و بازرسی اصناف  نیز اقداماتی برای مقابله و جلوگیری از گران فروشی انجام می‌شود، اما همان طور که ذکر شد بخشی از افزایش قیمت ها اصلا گرانی نیست و به علت افزایش قیمت مواد اولیه است که قیمت تمام شده کالا را متاثر می‌کند.

سرپرست دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: کمیاب شدن کالا در بازار عاملی برای گران فروشی خواهد بود بنابراین مبنای اصلی ما برای جلوگیری از گران فروشی جلوگیری از کمیاب شدن کالا و فراوانی عرضه است.

وی با تاکید بر اینکه هر افزایش قیمتی را نمی توان، گرانی دانست، بیان داشت: قیمت کالاها با نرخ مصوب در تنظیم بازار تعیین می شود و در جلسات تنظیم بازار در مورد قیمت آن تصمیم گیری می‌شود.

کارگر بیان داشت: افزایش قیمت ارز در سال های اخیر عامل مهم افزایش قیمت تمام شده کالا بوده است، زیرا بخشی از مواد اولیه کالاهای تولیدی وارداتی است و طبیعی است که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تولید افزایش یابد و در نتیجه قیمت عرضه کالاها نیز افزایش یابد.