به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، از مدیران و مقامات دستگاهای اجرایی و نهاد های انقلابی که در جشنواره شهیدان رجایی و باهنر مفتخر به خدمت بیشتر به مردم به کسب رتبه های برتر گردیدند با حضور استاندار مازندران برگزار شد.