مردم بابل بر بستری از آب ،درگیر مشکل بی آبی اند و قطعی آب برخی از مناطق این شهرستان ، سه روز است که ارامش مردم بابل را سلب نموده است….

متاسفانه سه روز است که قطع شده ، ریشه آن هم برمیگردد به عدم اتمام پروژه قدیمی تصفیه خانه درونکلا و تصفیه خانه موقت فعلی که درمنطقه طلوت واقع است توانایی پاسخگویی تامین آب شرب استاندارد سد مخزنی البرز راکه است با کوچکترین بارش بارانی دچار مشکل افزایش کدورت آب شده و صرفا با یک روش دارای کارائی ضعیف و ناچیز که شامل لوله گذاري از بالاي سد البرز است انجام میگیرد که عملا دوباردرروز به مدت کوتاه جریان اب برقرارمیگردد.
این طرح صرفا متدی اضطراری و کوتاه مدت برای رفع مشکل قطع آب شهر‌های بابل و بابلسر است که اکنون در زمان شیوع کرونا مشکلاتی جدی برای مردم این نواحی ایجاد نموده است..
جای بسی تاسف است که علی رغم ادعاهای نمایندگان قبلی این مشکل کماکان بابلی ها مانند زخمی قدیمی هربار با یک بارش باران سرباز میکند .
ضمن اینکه به متولیان بودجه کشور پیشنهادمیگردد پیش از اینکه درپی تخصیص بودجه انتقال آب خزر به سمنان باشند طرح تکمیل تصفیه خانه درونکلارا به سرانجام برسانند.
جای آن دارد که دکتر علی کریمی و سردار سعادتی نمایندگان فعلی این شهرستان که امکان تماس تلفنی با آنان برقرارنشد تا ازنظرات و اطلاعات دقیق تر آنان شهروندان صبور بابل را مطلع سازیم  نسبت به وضعیت اسفباری که مردم درایام شیوع کرونا و دارا بودن بیمار و کودک باآن دست به گریبان هستند نوید بخش خبرهای امید وارکننده در اینخصوص باشند.