به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، یکی از مدیران سازمان های تابعه شهرداری ساری که در دوران عملگرایی از ارگانی دیگر به این دستگاه اجرایی تحمیل شده بود، بعد از حضور عباس رجبی به عنوان شهردار مرکز مازندران، از تشکیلات بالادستی، ضرورت جابجایی وی مطرح و طبق چارچوب از مسئولیت کنار گذاشته شد.

در این بحث با توجه به برخی اظهار نظرهایی که بعضاً جنبه تخریبی به خود داشت باید متذکر شویم اگر این جابجایی از سوی شهردار ساری صورت نمی گرفت شاهد گسترش موج دستگیری ها در حوزه استحفاظی فرد مربوطه می شدیم هرچند این شخص در راستای مظلوم نمایی با جملاتی چون من رفتگر شده ام و … به دنبال فضاسازی علیه مدیریت شهری است.

در پاسخ به این اظهارات سخیف باید عنوان کنیم که بی شک رفتگران شهرداری در هر شهری انسانی هایی بسیار شریف و زحمتکش هستند که صادقانه به مردم خدمت می کنند و بخشی از سلامتی و تأمین بهداشت شهری بر عهده این افراد است و قطعاً مدیران فاسد نمی توانند با بیان برخی از مفاهیم بی پایه و اساس، خود را از تخلفات تعمدی مبرا و پشت این الفاظ پنهان بمانند.