به گزارش آژانس رفاه عمومی از بابل، مسعود نبی زاده ازسفارش های بسیار مهم ائمه اطهار(ع)، حفظ کرامت مردم است با همین منظر، تکریم صحیح ارباب رجوع  در سرلوحه کارهیات رئیسه اتاق اصناف بابل قرارداشته و دارد  تمام تلاش مان را بکار می بریم تا مردم وشما بازاریان به مسئولین اتاق بسهولت دسترسی داشته باشید و برخلاف دیگر ادارات که مردم فقط  روزهای سه شنبه می توانند با مسئولین دیدار داشته باشند دراتاق اصناف شهرستان بابل، مردم و بازاریان هرروز و هر ساعت می توانند با هیات رئیسه اتاق دیدار و مسائل و مشکلاتشان را مطرح نمایند.

 اعتقاد راسخ داشته و داریم تکریم صحیح ارباب رجوع و دسترسی آسان مردم به مسئولین یکی از اصلی ترین رموز موفقیت هرمسئولی می باشد. تاکنون تلاش کردیم بازاریان شریف بدون واسطه بتوانند مسائل ومشکلاتشان را با مسئولین اتاق درمیان بگذارند.

با تلاش هیات رئیسه اتاق اصناف وحمایت مسئولین این شهرستان، پروژه بزرگ برج اصناف دربابل اجرایی شده است:

شما بازاریان شریف شهرستان بابل مستحضرید با تلاش هیات رئیسه اتاق اصناف وحمایت مسئولین این شهرستان، پروژه بزرگ برج اصناف که در سطح کشورکم نظیر ودراستان مازندران  بی نظیر می باشد دربابل  اجرایی شده است.

درحال حاضر اتاق اصناف وچند اتحادیه صنفی شهرستان بابل دربرج مستقر شدند تا ارباب رجوع به سهولت به مسئولین اتاق وبعضی از اتحادیه ها دسترسی داشته باشند. با استقرار تمام اتحادیه های صنفی در برج اصناف کمک شایانی به عبورومرورشهری وکاهش بارترافیک شهربابل خواهد شد.

ازدیگرپروژه های در شرف بررسی ومطالعه مسئولین اتاق اصناف شهرستان بابل ساخت شهرک های صنفی است:

 از دیگرپروژه های در شرف بررسی ومطالعه مسئولین اتاق اصناف بابل ساخت شهرک های صنفی است که بازارشهرستان بابل ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف دارد اگر مسئولین بسترلازم را برای سرمایه گذاری بازاریان شریف شهرستان بابل مهیا سازند با توجه به اجرایی شدن برج اصناف، بازاریان این شهرستان می توانند برای ساخت  شهرک های صنفی برای۵۴ اتحادیه اقدام نمایند. با اجرایی شدن شهرکهای صنفی ضمن کاهش بارترافیک نقاط مختلف شهر، به شهرداری بابل این فرصت داده می شود مبلمان شهری را با کمترین هزینه ساماندهی نمایند. امیدواریم با همت وحمیت ونیزتعامل و همکاری همه مسئولین این پروژه بسیارمهم در شهرستان بابل اجرایی گردد.

اتاق اصناف واتحادیه های صنفی شهرستان بابل باید استفاده از تکنیک و تکنولوژی روزرا سرلوحه کارشان قرار دهند:

به زعم بنده، اتاق اصناف واتحادیه های صنفی شهرستان بابل باید استفاده از تکنیک و تکنولوژی روزرا سرلوحه کارشان قرار دهند. هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل تلاش وسیعی داشته و دارند تا درمکاتبات اداری وانتخابات اتحادیه ها از امکانات و تکنولوژی روزدنیا استفاده بهینه نمایند.

استفاده از ابزارروز در اتحادیه ها یکی از آرزوهای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل بود که به لطف خدا این آرزو تا حدود زیادی محقق شده وبا اتمام برج اصناف واستقرارتمام اتحادیه های صنفی شهرستان بابل دراین برج، استفاده ازابزار روز دنیا شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 امیدواریم با اسکان تمام اتحادیه ها در برج بتوانیم از تکنولوژی روزدنیا بهترین بهره وری را داشته باشیم. به زعم ما با استفاده ازعلم روزدنیا می توانیم با سرعت بیشتری آنهم با کمترین هزینه به مردم و شما بازاریان شریف  خدمات ارائه نمائیم. ما می دانیم یکی ازمشکلات بازاریان سراسرکشور وشما بازاریان شریف شهرستان بابل مالیات ومالیات برارزش افزوده است.

برای رفع مشکل مالیات ومالیات برارزش افزوده، رایزینی زیادی با مسئولین مالیاتی کشوروبزرگان استان وشهرستان بابل داشتیم

تاکنون درسایه تعامل با بزرگان ومسئولین شهرستان بابل، بسیاری از مشکلات اساسی شما بازاریان شریف این شهرستان مرتفع شده است، برای رفع مشکل مالیات ومالیات برارزش افزوده، رایزینی زیادی با مسئولین مالیاتی کشوروبزرگان استان مازندران و شهرستان بابل داشتیم بعضی از رایزینی ها منتج به نتیجه شد ولی خواسته های بحق ما و شما عزیزان را تامین نکرده است.

 واقعیت اینست مسئولین اختیارچندانی برای رفع مشکل اصلی شما بازاریان شریف ندارند وتنها مجلس می تواند با وضع قانونی جامع، نسبت به رفع مشکل مالیات ومالیات برارزش افزوده اقدام نماید.

 بنده به نمایندگی ازسوی هیات رئیسه محترم اتاق اصناف شهرستان بابل به شما بازاریان شریف این نوید را می دهم تا رفع مشکل اصلی شما عزیزان دست ازتلاش برنداریم و ازتمام ظرفیت های موجود برای رفع  دغدغه شما خوبان استفاده نمائیم.

عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق اصناف شهرستان بابل درپایان عزت وسربلندی همه را ازخداوند منان مسئلت داشته، امیدواریم با همت بزرگان ومسئولین شهرستان بابل روند رو به رشد و توسعه بازاراین شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.