به گزارش آژانس رفاه عمومی از بابل،مسعود نبی زاده  با بیان اینکه اتاق اصناف شهرستان بابل در شش ماهه اول سالجاری با صدور ۲۲۸۶ پروانه کسب ، برای  ۱۳۶۶ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است، اظهارداشت: از مجموع ۲۲۸۶ پروانه کسب صادره ، ۹۲۰ پروانه تمدیده بود و مابقی برای اولین بار برای متقاضیان صادرشده است        .
وی ادامه داد: متاسفانه  شیوع بیماری کرونا خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور بویژه به بازاریان شریف وارد نموده است.

عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق اصناف شهرستان بابل تصریح کرد: متاسفانه  شیوع بیماری کرونا خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور بویژه به بازاریان وارد نموده است  تعطیلی یکماهه کل بازار بابل، خسارت زیادی به بازاریان این شهرستان وارد کرده است هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل بمنظور کاهش  خسارت وارده و تعطیلی بیشتر بازار، با مسئولین ستاد کرونا بصورت مرتب در تماس بوده و هست.

نبی زاده ادامه داد: واقعیت اینست  برای اینکه بازار شهرستان بابل از تعطیلی خارج گردد قسمتی از توان هیات رئیسه اتاق در سالجاری بخاطر شیوع بیماری کرونا برای تعامل با مسئولین ستاد کرونا صرف شده است.

وی افزود: اتاق اصناف شهرستان بابل دراسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت سالجاری کاملا درگیر بیماری کرونا شده بود ، اتاق اصناف با برپایی گشت های نظارت  درسطح شهرستان بابل جهت رعایت دقیق  پروتکل های بهداشتی در واحدهای کسبی، مانع تعطیلی بیشتر بازار شده است.

عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق اصناف بابل با اشاره به اینکه سعی کرده ایم وظایف محوله ازجمله بازرسی و نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه  را به نحو احسن اجرایی نمائیم، گفت: در شش ماهه اول سال گذشته در بخش های بابل ۴۸۸ پروانه صادر شده بود که این رقم در سالجاری علیرغم مشکلات موجود از جمله بیماری کرونا به بیش از دوبرابر یعنی ۱۰۴۳ پروانه کسب افزایش یافت همچنین در شش ماهه اول سال گذشته در شهر بابل ۱۱۹۱ فقره پروانه کسب صادر شده بود که این رقم در سالجاری به ۱۲۴۳ فقره افزایش یافت.

وی بیان کرد: بخاطر شیوع بیماری کرونا اتاق اصناف شهرستان بابل بازرسی در سطح بازار را افزایش داد.

نبی زاده افزایش بازرسی در سطح بازار شهرستان بابل را ازدیگر اقدامات اتاق اصناف اعلام کرد و یاد آورشد: بخاطر شیوع بیماری کرونا اتاق اصناف شهرستان بابل بازرسی در سطح بازار را افزایش داد در شش ماهه اول سالجاری بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف بابل موفق شدند از  ۲۸۱۲ واحد کسبی سطح شهر و۱۳۱۳ واحد کسبی بخش های شهرستان بابل بازرسی نمایند .

وی بیان کرد: همچنین در این مدت  ۴۸۴ واحد صنفی فاقد پروانه در بخش های این شهرستان شناسایی شدند.
به گفته وی در شش ماهه اول سالجاری،  واحد بازرسی و نظارت اتاق پس از بررسی  ۱۳۵ شکایات و ۸۳ گزارشات مردمی،  ۷۵ پرونده تخلفات صنفی  را جهت صدورحکم   به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است .
وی عملکرد واحد بازرسی و انسداد اتاق اصناف را اینگونه تشریح کرد و یاد آورشد : از سوی واحد بازرسی و انسداد اتاق اصناف برای ۱۵۷۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب شهرستان بابل اخطارهای پلمب ارسال شده است این اخطارها جهت اجرای احکام به اماکن نیروی انتظامی ارسال گردید که خوشبختانه از مجموع واحدهای صنفی اخطار گرفته ، ۱۲۳۰ واحد صنفی با مراجعه به اتحادیه های مربوطه درخواست پروانه کسب نموده اند که بمرور برای این عزیزان پروانه کسب صادر خواهد شد.
وی افزود: هر متقاضی پروانه کسب باید با شرکت در کلاس های آموزشی اتاق اصناف شهرستان بابل گواهی آموزش دریافت نماید.

نبی زاده  در پاسخ به این سئوال اتاق اصناف برای آموزش چه برنامه ای دارد، تصریح کرد:  هر متقاضی پروانه کسب باید با شرکت در کلاس های آموزشی اتاق اصناف شهرستان بابل گواهی آموزش دریافت نماید تا زمانی که گواهی آموزش برای متقاضی صادر نگردد پروانه کسب صادر نخواهد شد در شش ماهه اول سالجاری ۳۱۲۲ نفر از متقاضیان پروانه کسب و مباشرین واحدهای صنفی در کلاس های آموزشی اتاق شرکت نمودند در این مدت برای متقاضان شهر بابل ۱۹۲۱ فقره و برای بخش های شهرستان بابل ۱۲۰۱ فقره گواهی آموزش صادر شده است .
دبیر اتاق اصناف شهرستان بابل از واحدهای صنفی شهرستان بابل خواست جهت کنترل و مهار بیماری کرونا، دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی از سوی مسئولین ستاد کرونا و اتاق اصناف شهرستان بابل را به نحو احسن اجرا نمایند.