به گزارش آژانس رفاه عمومی از بابل، حسین لعلی تا زمانی که سرمایه گذار را با عینک بدبینی و طلبکارانه نگاه کنیم نباید امید چندانی به توسعه شهرستان بابل داشته باشیم، واقعیت اینست حتی  اگر صاحبان سرمایه راغب گردند در شهرستان بابل سرمایه گذاری نمایند ناچارا  باید  برای اخذ مجوز های لازم ، ماه ها از این اداره به آن اداره  سرگردان  شوند!!

رئیس اتاق اصناف بابل آمده است بعلت کمبود اعتبارات دولتی، اکثرپروژه های عمرانی (ملی و استانی) در شهرها مشمول زمان می شود. در شرایط فعلی ، تنها راه توسعه شهرستانهایی مثل شهرستان بابل  جذب سرمایه گذاراست.

اگر بتوانیم بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی ترغیب نمائیم  بسیاری از مشکلات اساسی مردم این شهرستانها مرتفع می گردد. با توجه به شرایط اقلیمی و کشاورزی بابل ، تنها راه توسعه این شهرستان در بخش های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی  – گردشگری – و ورزشی و…، ترغیب و جذب سرمایه گذاران می باشد چون با اعتبار محدود دولتی مسئولین شهرستان بابل به هیچ وجه نمی توانند توسعه مورد دلخواه مردم را به منصه ظهوربرسانند.

متاسفانه  ترس و عدم اطمینان سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بابل بزرگترین خلاً سرمایه گذاری دراین شهرستان می باشد چون بستر برای سرمایه گذاری در بابل مهیا نیست تا زمانی که این بستررامهیا نسازیم نباید امید چندانی به سرمایه گذاری در این شهرستان داشته باشیم.

مضاف بر این هیج سرمایه گذاری ریسک نمی کند با شرایط موجود بابل، در این شهرستان سرمایه گذاری نماید. ازمنظر دیگر بعضی از مسئولین شهرستان نگاه طلبکارانه ای به سرمایه گذار داشته و وقتی با  صاحبان سرمایه ملاقات می نمایند  بجای رفع نگرانی این عزیزان ، دائم در این فکرهستند  چگونه از سرمایه گذار عوارض و مالیات مضاعف و….. اخذ نمایند.

وی آورده است: تا زمانی که سرمایه گذار را با عینک بدبینی و طلبکارانه نگاه کنیم نباید امید چندانی به توسعه شهرستان بابل داشته باشیم. واقعیت اینست حتی  اگر صاحبان سرمایه  راغب گردند در شهرستان سرمایه گذاری نمایند ناچارا  باید  برای اخذ مجوز های لازم ، ماه ها از این اداره به آن اداره  سرگردان  شوند!!  سئوال اساسی اینست آیا با این روند ، خودمان بعنوان  یک سرمایه گذار، حاضر می شویم در این شهرستان سرمایه گذاری نمائیم !! ما باید نگاه مان را نسبت به سرمایه گذاران اصلاح نمائیم تا این عزیزان راغب شوند در بابل  سرمایه گذاری نمایند.

بخش خصوصی  کارآفرینان  بزرگی هستند به همین خاطر باید تمام امکانات را برای این عزیزان فراهم نمائیم  تا  آنها با سرمایه گذاریشان هم مشکل بیکاری جوانان را رفع و هم زمینه را برای توسعه شهرستان فراهم نمایند.

لعلی تصریح کرد: تنها راه سرمایه گذاری برای توسعه شهرستان بابل ، ایجاد بستری امن برای بخش خصوصی  وتامین امکانات مورد نیاز مثل استعلامات  ومجوزهای لازم – راه – آب – برق – تلفن ومعافیت های مالیاتی و عوارضات و…….می باشد درغیر اینصورت نباید انتظاروامید چندانی برای جذب سرمایه گذاران  دا شته باشیم.

یکی از دغدغه های عمده و اصلی هر سرمایه گذاری، عدم امنیت و اطمینان از برگشت سرمایه شان  در شهرستان می باشد  باید به این عزیزان  تضمین اولیه بابت برگشت سرمایه داده شود. به زعم بنده اگر کارگروهی متشکل از بعضی ازمسئولین تاثیرگذار و کارشناسان نخبه در بخش های مختلف توسعه بابل تشکیل گردد و بستر و زمینه لازم توسط این کار گروه برای صاحبان سرمایه  مهیا گردد سرمایه گذاران زیادی حاضر می شوند دراین شهرستان سرمایه گذاری نمایند.

باید این کارگروه ضمن شناسایی موقعیت جغرافیایی و اقتصادی شهرستان، زمینه را برای اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران مهیا نمایند. یعنی وقتی صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری درشهرستان بابل دعوت می شوند تمام استعلامات لازم توسط کارگروه اخذ و تحویل این عزیزان شود حتی تسهیلات بانکی مورد نیازصاحبان سرمایه توسط کارگروه پیگری و با ضمانت سرمایه گذاران تحویل آنها شود.

رئیس اتاق اصناف بابل تصریح کرد: اگربتوانیم در این راستا گامهای اساسی واصولی برداریم یقیناً سرمایه گذاران زیادی راغب می شوند در بخش های مختلف توسعه اقتصادی – فرهنگی – گردشگری وورزشی شهرستان بابل سرمایه گذاری نمایند .البته برای رسیدن به این اهداف بسیارمهم، دولتمردان و نمایند گان محترم مجلس هم باید همکاری نمایند و با تبیین قوانین مناسب و تصویب آن درمجلس، زمینه را برای ثبات سرمایه گذاری درشهرستانها فراهم نموده تا صاحبان سرمایه با اطمینان ازحمایت مسئولین بالادستی، با خاطری آسوده درشهرستانها سرمایه گذاری نمایند.

وی افزود: به زعم نگارنده  باید درهمایشی تخصصی، آسیب های موجود پیرامون عدم توسعه شهرستان بابل وعدم رغبت صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری دراین شهرستان مورد تجزیه و تحلیل جدی قرارگرفته و با تعیین کارگروهی زبده جهت رفع دغدغه های سرمایه گذاران، بستررا برای سرمایه گذاری این عزیزان فراهم نمائیم .

رئیس اتاق اصناف بابل خاطرنشان کرد : امیدواریم مسئولین شهرستان با واکاوی دقیق دلایل عدم سرمایه گذاری در بابل ، موانع موجود را مرتفع نمایند.
گ