به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشد جامعه شناسی خانواده، خانواده محکم ترین بنیان جامعه ایرانی است که همیشه مارانسبت به کشورهای دیگر متمایز می کند.

باهمه گیر شدن کرونا در سطح جهان ، و با توجه به سرعت انتشار و مهار ناپذیر خود ، حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و … با بحران مواجه شد.

قرنطینه بهترین راهکار موجود برای مهار ویروس کرونا درسطح جهان بود . و دراین روزهای قرنطینه یکی از چارچوب هایی که دچار تنش شده بنیان خانواده بود . قرار گرفتن در شرایط قرنطینه به صورت طبیعی تبعات متعدد روحی ، روانی و … را در دو سطح فردی و اجتماعی به همراه داشت.

ویروس کرونا ، بشر را که یک موجود اجتماعی بود به ناچار از اجتماع کردن منع کرده بود . انسانی که باحضور در اجتماع آرامش می گرفت حال مجبور است از انسان ها دوری کند و بدلیل شرایط به وجود آمده مجبور است ساعت های طولانی را در خانه بگذراند . حضور در خانه با بازه زمانی زیاد روابط خارج از خانه را با محدودیت های جدی مواجه ساخته است و در مقابل تعامل و گپ و گفت خانواده ها ، به عنوان یک فرصت در کانون توجه قرار گرفته است . هر چند این فرصت تهدید های جدی رانیز به همراه داشته است . این حضور وقت های آزاد فوق العاده ای را پیش روی خانواده ایرانی قرار داده است که به صورت طبیعی باعث افزایش برخوردهای متقابل شده است.

آمارها خبراز افزایش تعارض خانواده ها در شرایط قرنطینه می دهد . یافته ها دراین زمینه نشان می دهد افزایش تعارض ها بین خانواده هاست . ( براساس پژوهش انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر ، اداره مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)، نشان می دهد ، برای بیش از ۱۶ تا ۲۸ درصد ازمردم برای کنترل حل تعارضات نیازمند شناسایی مشکلات و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای آن ها هستیم.

آنچه مسلم است به واسطه اینکه کرونا تاثیر زیادی بربنیان خانواده ها گذاشته است. یک قسمت خانواده هایی که از قبل مشکلاتی داشتند و کرونا تاثیر منفی تری برروی آن ها گذاشت.
مثلازوجینی که از قبل روابط با کیفیتی نداشتند مجبور شدند در روزهای قرنطینه به واسطه محدودیت های ایجاد شده زمان بیشتری رادر خانه کنار هم بمانند ، قطعا این وقت اضافه باعث صمیمیت بیشتر آن ها نشد و اختلافات آن ها را افزایش داد . همچنین خانواده هایی که متعادل تر بودند در زندگی شان اختلافاتی به وجود آمد ، مانند بحث اقتصادی ، درآمد و رفاهی که قبل از کرونا داشتند و حال از آن محروم شده اند.

علاوه بر آن تحصیل فرزندان در خانه باعث ایجاد فشار بر روی خانواده هاگردیده است. در نتیجه می توانیم بگوییم تاثیر منفی قرنطینه بیشتر از تاثیرات مثبت بوده است. البته خانواده های متعادل که دارای مشکل اقتصادی نبودند توانستند از این فرصت استفاده کنند . و زندگی را برای خود بهتر از قبل کنند که در خانواده های ایرانی درصد کمی هستند.

عوامل آشکاری باعث ایجاد تنش در خانواده ها شده ازجمله میزان درآمد خانواده که رابطه مستقیمی باایجاد آرامش و رفاه در خانواده دارد و در دوران کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و نیازمند مدیریت مخارج و حمایت دولت هست . ازطرف دیگر روابط اجتماعی خارج از منزل به عنوان تعدیل کننده ها و رشد دهنده ها برای اعضای خانواده بوده اند ، مانند شرکت در کلاس های آموزشی ، ورزش کردن ، روابط دوستانه ، تعامل باخانواده های خود که در شرایط کرونایی این تعدیل کننده ها کاهش پیدا کرده است . علاوه برآن یکسری فعالیت های جدید به خانواده ها اضافه گردیده است که برای انجام آن ها نیازمند وقت گذاشتن ، کسب مهارت و مدیریت می باشند . باید گفت کرونا تجربه متعاوتی برای همه مابوده که زندگی را برای اکثریت مُختل کرده است.

ما به عنوان انسان در این روز ها وظیفه داریم هرمیزان که می توانیم به همدیگر کمک کنیم، این کمک کردن می تواند به صورت حقیقی و به صورت مجازی باشد تا بتوانیم حال خوب خود را به همدیگر هدیه کنیم . داشتن رابطه سالم یک مهارت مهم در زندگی هست . درباره موضوع ایحاد تنش در خانواده در شرایط قرنطینه اصل اول ، مسئله رابطه ما با دیگران هست ، بدون شک کرونا شکل رابطه ها را تغییر داده و هم بین افراد بیشتری آسیب دیدند که پتانسیل مدیریت رابطه را در خود نداشتند .