به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، اگر نبود تلاش های سلمان قادری بزرگ یاور کشتی کشورمان در زمان مسئولیت اصغرثمربخش در هیأت کشتی مازندران، قطعاً در خیلی از برهه های خدمتی، کشتی این دیار نمی توانست به موفقیت های ثبت شده دست یابد.

 

وی خدمت رسانی به جامعه کشتی استان را منوط به مسئولیتش نمی دانست و بی جهت نبود هیچگاه مسئولیت هیأت کشتی این دیار را نپذیرفته بود؛ زیرا وی عاشق کشتی و خدمت بود در بسیاری از موارد به خصوص به جامعه کشتی و پیشکسوتان این رشته خدمات شایسته ای داشته است.

 

سلمان قادری در زمان بیماری یکی از پیشکسوتان کشتی بیش از ۴ میلیون تومان هزینه درمان وی را متقبل شد و در یک مرحله تنها پاداش یکصد میلیون تومانی به حسن یزدانی پرداخت کرد که اینها گوشه ای از خدمات وی به کشتی مازندران بوده است.

 

دیدگاه بزرگان کشتی کشور و رجال سیاسی استان پیرامون عملکرد سلمان قادری  

سجادی درمراسم بازدید از پروژه های ورزشی مازندران بخصوص درجویبار با اظهار نظر بسیاری ازپیشکسوتان ورزش مازندران قهرمانان جهان والمپیک نمایندگان مجلس امامان جمعه وعلماومربیان و کارشناسان ورزش ویادگاران هشت سال دفاع مقدس دررابطه با حمایت مطلق از سلمان قادری بزرگ پیشکسوت کشتی کشورومازندران وجویبار روبه رو شدند همه بزرگان ورزش مازندران بخصوص جویبارخواستار حضورحاج سلمان قادری برای حمایت از کشتی جویبارومازندران وکشور شدند.

عدم حضورمردانی چون حاج سلمان قادری غلام نوری زاده اصغرثمربخش بلایی برسر کشتی مازندران آورده است که بعداز۱۷سال جوانان مازندران از سکوی قهرمانی کشورجدا شده وکمال ناباوری درمکان سوم جوانان کشور بعد از خراسان و البرز قرارگرفته ایم دکترسجادی دراین دیدارها گفت من هم شناخت خوبی ازخدمات سلمان قادری ازکشتی مازندران و جویبار وکشورمان دارم.

 

شعبان وفایی نژاد کارشناس کشتی