به خبرگزاری رفاه اجتماعی از بابلسر ، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی مازندران . ، ضمن پراهمیت دانستن نقش مجلس شورای اسلامی در توسعه هرچه بیشتر نهادهاو سازمانها گفت: مجلس شورای اسلامی ظرفیت بزرگی برای حمایت و تقویت سازمان بزرگ و خدوم تامین اجتماعی است که رسالت خطیر خدمت رسانی به بیش از نیمی از آحاد جامعه را برعهده دارد.

اوافزود : بالغ بر ۸۲ هزارنفراز جمعیت شهرستان بابلسر که معادل ۶۶ درصد جمعیت این شهرستان  میشود تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرارداشته و از خدمات و حمایتهای آن بهره می برند.

وی تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بابلسر را حدود هشت هزارنفر ذکرنمود.

فلاح ضمن تشریح دستاوردهای بزرگ سازمان تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک خاطر نشان کرد: حذف اعتبار از دفاتر درمانی از اتفاقات بسیار بزرگ و ماندگار در تسهیل خدمت رسانی به مخاطبان سازمان تامین اجتماعی است که بار مراجعه
مخاطبان به سازمان تامین اجتماعی را در سطح بالایی کاهش می دهد.

دکتر علی اصغر باقرزاده نماینده مردم شهرستانهای  بابلسر و فریدونکنار درمجلس شورای اسلامی دراین دیدار ضمن پراهمیت خواندن نقش سازمان تامین اجتماعی در بهبود رفاه اجتماعی علی الخصوص اقشار محروم و مولد کشور و حوزه درمان بر حمایت و تقویت این سازمان بزرگ بیمه گر اجتماعی تاکید کرد

دکتر باقر زاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود : میزان ضریب تحت پوشش تامین اجتماعی یعنی ۶۶ درصد جمعیت شهرستان ،نشان دهنده حجم بالا و گستردگی ارائه خدمات به جامعه کار و تولید است