به گزارش آژانس خبری رفاه عمومی از مازندران ،  روابط عمومی شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران اولین محموله صادراتی کاغذ فلوتینگ به میزان ۲۵۰۰۰ تن به کشور عراق صادر گردید.

با ارسال این میزان کاغذ به عراق ۱۲ میلیون یورو ارز آوری صورت خواهد گرفت.

دکتر نیک نژاد مدیر عامل چوب وکاغذ مازندران ضمن بیان این مطلب افزود : امیدواریم این میزان صادرات افزایش یافته و زمینه ارز آوری بیشتر را برای کشور فراهم نماید.

مدیر عامل چوب وکاغذ مازندران تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش را نیز از اهم اقدامات مهم در شرکت دانست و خبر از عقد قرارداد جدید با اموزش و پرورش در خصوص تامین کاغذ کتب درسی داد.