به گزارش رفاه عمومی ، کلیات تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شهرداری در سی و سومین جلسه شورای شهر ساری با حضور این اعضا و معاونان شهردار ساری در صحن علنی شورا به تصویب رسید.

پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری مطابق قانون، اعضای شورا به بحث و بررسی در زمینه برخی ردیف بودجه و میزان تحقق آنها در سال مالی گذشته پرداختند.

در نهایت با توجه به توضیحات کارشناسان مالی  و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی،اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که کلیات تفریغ بودجه جهت دسترسی شهرداری به تسهیلات بانکی به تصویب برسد تا شورا در جلسات بعدی بتواند با ارائه اسناد توسط شهرداری به بررسی دقیق تر جزئیات این لایحه بپردازد.

البته برخی از اعضای شورا نسبت به عدم رعایت انضباط مالی و بودجه ای در ردیف‌های تعیین شده سال ۱۴۰۰ و عدم تحقق بودجه در محل های مورد نظر عمرانی و جاری تا حدی با دیدگاه مدیریت اجرایی شهر اختلاف نظر داشتند.

همچنین با توجه به وجود برخی ابهامات در تفریغ بودجه ارائه شده توسط شهرداری به شورا، مقرر شد که اعضای شورا همراه با مدیران مرتبط شهرداری تا پیش از ارائه این مصوبه به کمیته انطباق در روز یکشنبه هفته آینده، جزییات تفریغ بودجه را نیز مورد بررسی قرار دهند.

سبحان بخشی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر ساری که یکی از منتقدان تفریغ بودجه ارائه شده توسط شهرداری است، در این جلسه گفت: در تفریغ ارائه شده توسط شهرداری تراز مالی با تفریغ بودجه تفاوت دارد و به نظرم این مصداق گزارش خلاف واقع به شوراست. معتقدم این اقدامات می‌تواند فساد ایجاد کند.

به گفته وی باید  ۴۰ درصد از بودجه صرف امور عمرانی می‌شد. یعنی از بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی پارسال باید حدود ۲۷۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی اجرا شده باشد. آیا چنین امری محقق شده است؟

 

پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان حقوق در سال ۱۴۰۰

در این جلسه کیا علیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری و محمود یوسف‌نژاد مسئول واحد درآمد، مالی و امور اداری شهرداری ساری نیز به دفاع از کلیات تفریغ بودجه ۱۱۴۰۰ شهرداری ساری پرداختند.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری گفت: دلیل محقق نشدن سهم ۴۰ درصدی پروژه‌های عمرانی از بودجه شهرداری حقوق نیروها است. پارسال ۵۴۰ میلیارد تومان از بودجه ۷۰۰میلیارد تومانی برای حقوق کارکنان پرداخت شد.

کیا علیزاده افزود: نباید فراموش کرد که حقوق نیروهای هر واحد در بخش اعتبارات همان واحد قرار می‌گیرد. وقتی نیروی کار در واحد عمران حقوق می‌گیرد هزینه‌ای که بابت حقوق به او پرداخت می ‌شود بخشی از بودجه واحد عمران است. یا حقوق واحد فضای سبز مربوط به اعتبارات آن بخش است. نباید حقوق را به طور کامل جدا از بودجه عمرانی دید.

محمود یوسف ‌نژاد مسئول واحد درآمد، مالی و امور اداری شهرداری ساری نیز در این نشست عنوان کرد که شهرداری طبق مقررات با احتساب حقوق نیروهای واحد عمران حدود ۵۰ درصد از بودجه سال قبل را صرف بخش عمران کرد.

ایرادهای ارائه تفریغ بودجه

سید حسن احمدی عضو شورای شهر ساری نیز در این جلسه گفت: بر اساس قانون شهرداری بایدتا پایان اردیبهشت تفریغ بودجه را ارائه می‌کرد و ما هم تا پایان خرداد آن را بررسی و تصویب کنیم. البته شورا می‌توانست یکم خرداد به شهرداری اخطار دهد که چرا تحویل نداد. پس ضعف از شورا هم است.

وی افزود: نکته دیگر این‌ که تفریغ بودجه بر اساس اصلاحیه بودجه به دست ما نرسید و بر مبنای بودجه اولیه بود که این یک ایراد است.

این عضو شورای ششم گفت: برای بررسی دقیق تفریغ بودجه میزان دخل و خرج نسبت به لایحه بودجه باید در اختیار شورا باشد که این اتفاق هم نیفتاد. بنابراین در شرایط کنونی امکان به نتیجه رسیدن برای تفریغ بودجه وجود ندارد. باید همه اسناد و لایحه بودجه بررسی شود که این امر زمان نیاز دارد.

ادامه یافتن بحث و تبادل نظر پیرامون تصویب تفریغ بودجه موجب شد که پرویز شعبانی رئیس شورا پیشنهاد به رای گذاشتن تصویب کلیات و بررسی جزئیات طی روزهای آتی را مطرح کند که با رای اعضای شورا این پیشنهاد پذیرفته و کلیات تفریغ بودجه ۱۴۰۰شهرداری ساری تصویب شد.