رفاه عمومی- به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران ؛ میز خدمت اداره کل تامین اجتماعی مازندران حضور حسن فلاح مدیر کل تامین اجتماعی استان مازندران در مصلی نماز جمعه ساری برپا شد .
شایان ذکراست که حسن فلاح ، مدیرکل تامین اجتماعی مازندران شخصاً باحضور در میزخدمت ،پاسخگوی سوالات مراجعه کنندگان بود .