رفاه-        

به گزارش خبرگزاری رفاه از فریدونکنار-حسن فلاح ،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران ،درراستای آگاه سازی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین ،باحضوردر جلسه شورای اداری شهرستان فریدونکنار ،از تحولات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی ازجمله اجرای طرح ۳۰۷۰ وارائه خدمات غیرحضوری سخن گفت
دراین جلسه که باحضوراعضای شورای اداری شهرستان فریدونکنار برگزارشده بود ازکلیه بانوان همکار شعبه فریدونکنارکه درحین کارو فعالیت اداری روزانه در شعبه با حفظ حجاب برتر خدمت رسانی مینمایند بااهدا لوح تقدیر و یک قواره چادر تجلیل گردید.

شایان ذکراست ،مدیرکل جهادی تامین اجتماعی مازندران در اجرای طرح حجاب و عفاف از کلیه بانوان همکاری که در هنگام انجام اموراداری و ادای وظیفه درمحل کار بارعایت حجاب برتر ارائه خدمت مینمایند، بااهدا لوح تقدیر و یک قواره چادرمشکی تقدیرمینماید.