به گزارش رفاه عمومی از نکا ، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: نیروگاه شهید سلیمی نکا در بهمن ماه امسال نیز بیش از ۵۸۹ میلیون و۲۰۳ هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید بیش از ۵۶۰ میلیون و۹۰۸ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

حسینعلی تازیکی گفت: طی یازده ماه گذشته ۸۰٫۵ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخار و ۱۹٫۵ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد و در این مدت حدود ۸۶ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

وی ادامه داد: برای ایجاد آمادگی تولید پایدار در دوران پیک مصرف فصل تابستان، تعمیرات اساسی واحد دو گازی و بویلر ۲ بازیاب در بلوک سیکل ترکیبی آغاز خواهد شد که به مدت ۹۰ روز به طول می انجامد.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی به ظرفیت هریک ۱۳۷٫۶ مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.