به گزارش رفاه عمومی ، روح‌الله سلگی امروز در همایش مشترک ائمه جمعه و فرمانداران، افزود: از مجموعه ۵۸ بخشدار در مازندران ۴۸ بخشدار تغییر کردند و ۷ بخشدار تثبیت شدند و از حدود ۴۰ دستگاه فرهنگی در ۳۵ دستگاه تغییر مدیریتی صورت گرفته است.

معاون استاندار مازندران ایجاد قرارگاه جهاد تبیین را گام محکمی در استان مازندران جهت حل مشکلات بصیرتی دانست و اظهار کرد: در اغتشاشات اخیر تلاش شد ماهیت فرهنگی را تبدیل به ماهیت امنیتی کنند که مصرف دو برابری اینترنت در این راستا مزید بر علت شد به نوعی دشمن در ادامه نقشه خود ناکام ماند؛ دین ستیزی در ایران هدف اصلی دشمن بوده است.

سلگی خاطرنشان کرد: به دستور استاندار مازندران قرارگاه مبارزه با چوب ایجاد شد و دستگاه قضایی پذیرفت قاچاق چوب به عنوان جرایم قضایی قرار بگیرد.

وی افزود: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بابت حقوق ناجیان غریق پرداخت شد که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.