به گزارش خبرنگار  آژانس رفاه عمومی  ، شهرستان جویبار در حوزه ی مرغداری و دامداری یکی از شهرستان های سرآمد می باشد، اما آنچه که مشاهده می شود مسئولین امر به فن آوری و تکنولوژیهای جدید در صنعت دامداری صنعتی نپرداخته اند و بیشتر دامداران بصورت سنتی در این حوزه فعالیت می نمایند.

مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار در گفتگو با سایت خبری جویبار آنلاین، زمان تاسیس این شرکت تعاونی را سال ۱۳۸۲ بیان کرد و گفت: این شرکت با ۱۷ عضو و حدود ۷۰۰ دامدار شهرستان جویبار را در ۲۸ روستا تحت پوشش خود قرار داده است.

اسماعیل قلیان توزیع کم نهاده های دامی را مهمترین مشکل حال حاضر دامداران اعلام کرد و افزود: متاسفانه این نوسان قیمت ها کمر تولیدکننده را شکسته است و این نرخ اعلام شده ی شیر و گوشت حتی به نفع خود تولید کننده نیز نیست.

وی تاکید کرد: برای رونق هر چه بیشتر دامداری شهرستان ، تولیدکنندگان این بخش نیاز به دریافت تسهیلات کم بهره برای خرید دام و سرمایه درگردش برای خرید نهاده های دامی را دارند.
مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار: توزیع کم نهاده های دامی مهمترین مشکل حال حاضر دامداران

امروزه فن آوری و تکنولوژیهای جدید در زمینه ی دامداری صنعتی به سرعت در حال توسعه است و در این مسیر با توجه به اهمیت دامداری و افزایش نیاز جامعه ی بشری به غذا، اهمیت صنعت دامپروری را دوچندان کرده است.
شهرستان جویبار در حوزه ی مرغداری و دامداری یکی از شهرستان های سرآمد می باشد، اما آنچه که مشاهده می شود مسئولین امر به فن آوری و تکنولوژیهای جدید در صنعت دامداری صنعتی نپرداخته اند و بیشتر دامداران بصورت سنتی در این حوزه فعالیت می نمایند.

مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار در گفتگو با سایت خبری جویبار آنلاین، زمان تاسیس این شرکت تعاونی را سال ۱۳۸۲ بیان کرد و گفت: این شرکت با ۱۷ عضو و حدود ۷۰۰ دامدار شهرستان جویبار را در ۲۸ روستا تحت پوشش خود قرار داده است.

اسماعیل قلیان توزیع کم نهاده های دامی را مهمترین مشکل حال حاضر دامداران اعلام کرد و افزود: متاسفانه این نوسان قیمت ها کمر تولیدکننده را شکسته است و این نرخ اعلام شده ی شیر و گوشت حتی به نفع خود تولید کننده نیز نیست.

وی تاکید کرد: برای رونق هر چه بیشتر دامداری شهرستان ، تولیدکنندگان این بخش نیاز به دریافت تسهیلات کم بهره برای خرید دام و سرمایه درگردش برای خرید نهاده های دامی را دارند.

مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای دامی شهرستان بصورت سنتی اداره می شوند، اظهار داشت: مسئولین هیچ حمایتی برای صنعتی شدن این واحدها نداشتند و در کل می توان گفت دامداری صنعتی در این شهرستان متلاشی شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۴ واحد دامداری بصورت صنعتی فعالیت دارند که متاسفانه همین تعداد کم نیز حال و روز خوشی ندارند و در حال تعطیل شدن هستند.

قلیان با بیان اینکه این شرکت تعاونی تنها شرکتی است که واحدهای دامداری صنعتی را تحت پوشش دارد، گفت: شیر تولیدی دامداران جویبار از واحدهای تولیدی دریافت و به شرکت مازند شیر تحویل داده می شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار بیان کرد: شهرستان جویبار رده ۹ استان در تولید گوشت قرمز و در تولید شیر نیزدر رده ۱۱ استانی قرار و همچنین ۴/۴ درصد گوشت و ۳/۸ درصد تولید استان در جویبار تولید می شود.

وی در پایان یادآور شد: این شرکت تعاونی توانسته است حائز رتبه های برتر استانی و کشوری درحوزه ی واحدهای تعاونی شود .
معصومه مریخ_خبرنگار
مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای دامی شهرستان بصورت سنتی اداره می شوند، اظهار داشت: مسئولین هیچ حمایتی برای صنعتی شدن این واحدها نداشتند و در کل می توان گفت دامداری صنعتی در این شهرستان متلاشی شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۴ واحد دامداری بصورت صنعتی فعالیت دارند که متاسفانه همین تعداد کم نیز حال و روز خوشی ندارند و در حال تعطیل شدن هستند.

قلیان با بیان اینکه این شرکت تعاونی تنها شرکتی است که واحدهای دامداری صنعتی را تحت پوشش دارد، گفت: شیر تولیدی دامداران جویبار از واحدهای تولیدی دریافت و به شرکت مازند شیر تحویل داده می شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی و نیمه صنعتی جویبار بیان کرد: شهرستان جویبار رده ۹ استان در تولید گوشت قرمز و در تولید شیر نیزدر رده ۱۱ استانی قرار و همچنین ۴/۴ درصد گوشت و ۳/۸ درصد تولید استان در جویبار تولید می شود.

وی در پایان یادآور شد: این شرکت تعاونی توانسته است حائز رتبه های برتر استانی و کشوری درحوزه ی واحدهای تعاونی شود .
معصومه مریخ_خبرنگار