به گزارش آژانس رفاه عمومی از بابل، حسین لعلی در دیدار با سید مجتبی حکیم شهردار بابل ضمن تشکر از اقدامات مثمرثمرشهرداری شهرستان برای رفع مشکلات مردم این شهر بویژه کاهش بارترافیک شهر چنین گفت : خوشبختانه شهرداری بابل در دو سال گذشته پروژه های زیربنایی خوبی درسطح شهربه اجرا درآورده است امیدواریم با درایت مسئولین شهرداری شهرستان دوپروژه بسیار مهم فاز پایانی کمربندی شرقی دوم واولین پارکینگ طبقاتی شمال کشور به بهره برداری برسد تا ترافیک شهرکاهش یابد.
وی خطاب به شهردار بابل تصریح کرد: می دانیم برج اصناف با تلاش مضاعف مسئولین بازار وحمایت های همه جانبه شهرداری ساخته شده است امیدواریم با حمایت ویژه  بتوانیم برج را کاملا مورد بهره برداری قرار دهیم.
رئیس اتاق اصناف بابل ضمن اعلام حمایت کامل بازار شهرستان بابل از فعالیت های جاری و ساری شهرداری ، ابرازامیدواری نمود تعامل و همکاری شهرداری با بازار شهرستان بیشتر از گذشته گردد.
همچنین سید مجتبی حکیم شهردار بابل ضمن تشکر از ابراز محبت رئیس اتاق اصناف شهرستان ، خطاب به رئیس اتاق اصناف، گفت: شما بزرگ بازار می باشید و ما همیشه به شما ارادت داشته وخواهیم داشت ، شهرداری این آمادگی را دارد تا در تمام زمینه ها با مسئولین بازارهمکاری نماید .
درپایان این دیدار، شهردارورئیس اتاق اصناف شهرستان بابل  برتعامل و همکاری بیشتر بین بازاروشهرداری  تاکید کردند.