علی اصغر قاسمی در گفت و گو با سایت خبری رفاه عمومی ، با اشاره به اینکه هزینه اجرایی این طرح ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است،افزود: با توجه به شعار شهرداری کوهی خیل توسعه بر مبنای مشارکت ،اجرای این پروژه نیز با مشارکت شهرداری و مجموعه شهرکهای ساحلی انجام شده است.
وی در ادامه یکی از شاخصه های ممتاز این پروژه را استفاده از تجهیزات و نیروهای انسانی شهرداری کوهیخیل بیان کرد و گفت: اجرای آسفالت محور ساحلی به شرکت صفا آرمه شمال واگذار و خوشبختانه در کمتر از ۵ماه این طرح به بهره برداری رسید.
شهردار کوهی خیل تصریح کرد: اجرای این پروژه در توسعه گردشگری، تسهیل در تردد روستائیان وارتقای بخش تولید و اشتغال با توجه به وجود شرکت پرورش ماهیان خاویاری و شهرک ساحل قناری بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
وی در پایان از اعضای شورای اسلامی شهر کوهیخیل،فرماندار و همکاران مجموعه شهرداری کوهی خیل در اجرای این طرح تشکر و قدردانی نمود.