به گزارش سایت رفاه عمومی ، مرتضی بربسته سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری، در جلسه آموزشی توجیهی با کارشناسان اداره شهرسازی شهرداری های مناطق سه گانه، اظهار کرد: از ضروری‌ترین نیازهای شهری، برخورداری از مدیریت شهری مبتنی بر دانش و آگاهی است که علاوه بر ارتقاء کارایی، ارائه خدمات بیشتر و مطلوب‌تر به شهروندان را به همراه دارد.

وی افزود: مجموعه شهرسازی به‌عنوان نماد خدمات‌رسانی در شهرداری، با بیشترین مراجعات شهروندان مواجه است؛ از همین رو حوزه معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری با راه‌اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی، درآمدی و مالی تلاش کرده است که میزان اشتباهات و خطاهای انسانی در محاسبه عوارض و اعمال ضوابط شهرسازی را به حداقل برسد.

سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری همچنین بر تسریع در ارائه خدمات همراه با ارائه مشاوره به شهروندان جهت اتخاذ تصمیم بهینه در پیشبرد درخواست‌های خود و ایجاد وحدت رویه، با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، توسط مجموعه شهرسازی تأکید کرد.

بربسته با بیان اینکه کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده و حریم شهر بر عهده شهرداری‌هاست و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی است، ادامه داد: با توجه به بروز پدیده تخلفات ساختمانی در شهر نظیر دیوارکشی و احداث بنا بدون اخذ پروانه، عدم توجه به تراکم مجاز، تغییر کاربری و همچنین عدم رعایت سطح اشغال، معضلی که موجب تضییع حقوق شهروندان و سودجویی مجریان آن‌ها می‌گردد، نیازمند نظارت بیشتر و دقیق‌تر و همچنین اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه است.