به گزارش ارسالی روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری به آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، با هم افزایی عملیاتی نیروهای ستاد اجرایی معاونت فنی این سازمان در دوایر مناطق سه گانه شهری، نهضت کیفی سازی معابر شهری در دو بخش استاندارد سازی زیرساخت ها و آسفالت تحت پیگیری قرار دارد.

جوانان مصمّم سازمان عمران در راستای نیل به اهداف مدیریت شهری مبنی بر ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان ساروی، طی روزهای اخیر عملیات ترمیم آسفالت در کوچه نرگس ۴، نرگس ۱۳ از کوی بخشی و کوچه های ادیب، اصحاب ۱۳، علی اصغر کوی اصحاب کمربندی غربی را به انجام رساندند.

سفیران عمرانی شهر ساری در یک هفته منتهی به پایان فروردین این عملیات ارتقاء بخشی عمرانی را در خیابان طالقانی بلوار کشاورز، کوچه تقوی کمربندی شرقی و کوچه دریای ۱۵ بلوار فرح آباد به انجام رساندند که تأثیر شایانی بر افزایش سطح رفاه عمومی ساکنین خواهد داشت.

قابل توجه است با تلاش نیروهای واحد راهسازی سازمان عمران، عملیات زیرسازی کوچه کوشاسنگ ۵ خیابان شهبند (رودکی) و مسیر پروژه پارک موزه دفاع مقدس جاده گلما نیز مراحل تکمیلی خود را سپری می کند که جزئیات کاملتر خبر را در گزارشات آتی این سازمان از نظر می گذرانید.

اخبار جدید از پروژه های این سازمان به صورت آنلاین از طریق این رسانه، کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام به آدرس sazmanomran_sari@ اطلاع رسانی خواهد شد.