به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، در آینده نزدیک انتخابات ریاست هیات فوتبال مازندران در چهارچوب قانون با نظارت عالیه اداره کل ورزش جوانان بصورت کاملاً آزادانه با ملاک معیار شایسته سالاری برگزار می شود.

 

به هیچ عنوان شایسته نیست جنجال و هیاهو ایجاد شود نباید بدون دلیلی علیه داوطلبان یا اداره کل یا هیات استان جنجال برپا شود. اعضاء مجمع همگی بدنبال شایسته سالاری هستند.

 

استاندار مازندران هیچگونه دخالتی در حمایت از هیچ داوطلبی ندارد. اداره کل ورزش جوانان عدالت محور است. احمد حسین زادگان، حسن رنگرز و استاندار و مدیر کل ورزش جوانان هم بدنبال انتخابات سالم هستند.

 

متاسفانه بعضی از رسانه ها که از سوی تعدادی از داوطلبان حمایت مالی می شوند همواره بدنبال جنجال و هیاهو هستند. شایسته است که از زحمات و خدمات مهندس غلامرضا بهروان ریاست هیات و اعضاء هیات رئیسه، حمید رسولی، خلردی، هادی خلردی و مختار مهدوی قدردانی کنیم.

 

شعبان وفایی نژاد کارشناس ورزشی