به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، شنیده ها حاکیست بعد از اعلام تایید صلاحیت ها از سوی فرمانداری ساری، لابی گری های فراوانی از سوی مقامات مختلف با هیات عالیه نظارت استانی جهت تایید صلاحیت نامزدهای رد شده انجام گردیده است.

در این خصوص شنیده ها از منابع آگاه و موثق حکایت از آن دارد فشارهای فراوانی از سوی نامزدهای رد صلاحیت شده به نمایندگان مجلس و حتی تا مرز درگیری با نمایندگان از سوی نامزدهایی که متاسفانه عملکرد بسیار منفی در کارنامه خود دارند، صورت گرفته است.

اینگونه القا می شود در صورت تایید نامزدهای رد صلاحیت شده از سوی هیات نظارت هر گونه تبعات بعدی را باید متوجه مسئولانی دانست که سلیقه محور و یا با چاشنی سیاسی کاری، خواسته و یا ناخواسته جریان های خاصی را دنبال می کنند.

در سویی دیگر در صورت بروز این رویداد و تایید صلاحیت نامزدهای رد شده مطمئناً رغبت مردم جهت حضور در انتخابات بسیار کم رنگ تر از این خواهد شد؛ هرچند روند عملکرد دستگاههای امر نشان می دهد در بین ردصلاحیت شدگان، برخی افراد نیز قربانی سیاسی کاری های مسئولان شده و می توانستند در زمره تأئید شدگان قرار داشته باشند اما نگاه این مقال کلی گری بوده و هیچگاه در بیان تحلیل های خبری شخص و یا اشخاص را مصداق قرار نخواهد داد.

این رسانه با توجه به شناختی که نسبت به مسئولان دستگاههای نظارتی و حوزه انتخابات دارد امیدوار است که این افراد در مسیر صیانت از جایگاه رفیع انتخابات شوراها و حقوق عمومی مردم، برخورد بدون مماشات را با خاطیان در سطوح مختلف از الویت های کاری شان بدانند و قطعاً در عمل به این هنجار، رسانه ها، افکار عمومی و مردم حامیان قاطع آنها خواهند بود.

شعبان وفایی نژاد / کارشناس اجتماعی و امور شوراها