به گزارش سایت رفاه عمومی  از ساری ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در نظر دارد در راستای برگزاری انتخابات پرشور ۱۴۰۰ با هدف تمرکز بر آگاهی بخشی موثر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و مشارکت جمعی برای انتخاب اصلح و ترویج فرهنگ اتحاد و همبستگی؛ اقدام به انتشار فراخوان مسابقه فرهنگی و هنری “با هم برای ایران” نموده است.

از مدیران محترم رسانه های مکتوب و غیرمکتوب استان درخواست دارم اهتمام ویژه ای در انتشار این فراخوان داشته باشند.